คณบดีสำนักวิชา A.D. ร่วมกับ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด การประชุมวิชาการนานาชาติด้าน Universal Design วันที่ 4-6 มีนาคม 2562

คณบดีสำนักวิชา A.D. ร่วมกับ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม …

Read More »

สำนักวิชาสถาปัตย์ฯ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเทคนิคการถ่ายภาพสวยเพื่อขายสินค้าออนไนล์

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ร่วมกับศูนย …

Read More »

ประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 : วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมและการออกแบบ The 1st National Conference on Perspective of Architecture and Design Research & Creative Works

ประชุมวิชาการและงานสร้างสรรค์ระดับชาติ ครั้งที่ 1 …

Read More »