นักเรียนที่มีความสนใจ เข้าศึกษาต่อที่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สามารถติดตามข่าวสาร การรับสมัครนักศึกษา ได้ที่นี่

https://entry.wu.ac.th/main.asp

รอบ Portfolio

รูปแบบ : Portfolio
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 22 ก.พ. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 22 – 23 ก.พ. 64
สละสิทธิ์ในระบบ : #1 : 24 – 25 ก.พ. 64 , #2 : 12 – 13 พ.ค. 64
ใช้เกรด : 4-5 เทอม
คะแนนที่ใช้ : Portfolio, เกรด, มีการ Audition ในสาขาที่ใช้ทักษะได้, คุณสมบัติพิเศษ
ช่องทางการสมัคร : สมัครกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการติด : ยืนได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่
 

รอบ Quota

รูปแบบ : Quota
รับสมัคร :  มหาวิทยาลัยกำหนด
ประกาศผลในระบบ : 10 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : 10 – 11 พ.ค. 64
สละสิทธิ์ในระบบ : 12 – 13 พ.ค. 64
ใช้เกรด : 5-6 เทอม
คะแนนที่ใช้ : เกรด, GAT/PAT, 9วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ
ช่องทางการสมัคร : สมัครกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการติด : ยืนได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่
 

รอบ Admission

รูปแบบ : Admission 1 & Admission 2
รับสมัคร : 7 – 15 พ.ค. 64
ประกาศผลในระบบ : #1 : 26 พ.ค. 64 , #2 : 1 มิ.ย. 64
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : #1 : 26 – 27 พ.ค. 64 , #2 : อัตโนมัติ
สละสิทธิ์ในระบบ : ไม่อนุญาต (ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ)
ใช้เกรด : 6 เทอม
คะแนนที่ใช้ : เกรด, O-NET, GAT/PAT, 9วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะ
ช่องทางการสมัคร : เว็บไซต์ ทปอ. student.mytcas.com
รูปแบบการติด : เลือกได้สูงสุด 10 อันดับ ติดได้ 1 อันดับ น้องๆ ที่ติดอันดับที่ 2 ลงไป หรือ ไม่ติดในการประมวลผลครั้งที่ 1

สามารถขอรับการประมวลผลครั้งที่ 2 ได้ โดยเลือกว่าจะประมวลผลในอันดับไหนบ้าง
 

รอบ Direct Admission

(13 – 15 มิ.ย. 64)
รูปแบบ : Direct Admission
รับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด 
ประกาศผลในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด 
ยืนยันสิทธิ์ในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด 
สละสิทธิ์ในระบบ : มหาวิทยาลัยกำหนด 
ใช้เกรด : 6 เทอม
คะแนนที่ใช้ : เกรด, O-NET, GAT/PAT, 9วิชาสามัญ
ช่องทางการสมัคร : สมัครกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
รูปแบบการติด : ยืนได้มากกว่า 1 ที่ ติดได้มากกว่า 1 ที่ แต่ให้เลือกยืนยันสิทธิ์เพียง 1 ที่

 

น้องๆ มาสามารถติดตามข่าวสาร การสมัคเรียน ผ่านช่องทาง Fanpage Facebook ได้อีก 1 ช่องทาง

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: