สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ
ที่ตั้ง 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161.

E-mail : archanddesignwu@gmail.com
โทร. 0-7567-3000  ต่อ 4231-3 // แฟกซ์. 0-7567-4230
Facebook Fanpage : Walailak Architecture and Design – A.D.

 

 

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: