สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อาคารปฏิบัติการทางสถาปัตยกรรมเเละการออกแบบ
ที่ตั้ง 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160.

E-mail :[email protected]
โทร. 075 476431-3 // แฟกซ์. 075 47630
Facebook Fanpage : Walailak Architecture and Design – A.D.

Fanpage สำนักวิชาสถาปัตย์ฯ

Twitter สำนักวิชาสถาปัตย์ฯ

Youtube สำนักวิชาสถาปัตย์ฯ

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: