บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางพิชญาดา ด่านสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 - 476433
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76433
E - mail[email protected]
นางปรียาภัทร จันทร์บูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 - 476432
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76432
E - mail[email protected]
นางปัญจรัตน์ ดวงจันทร์
พนักงานธุระการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 - 476431
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76431
E - mail[email protected]
นางสาว วราสิตา แกล้วทนงค์
นักวิชาการ สาขาสถาปัตยกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 - 476445
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76445
E - mail[email protected]
นางสาวนูรุลญันนะห์ พิทักษ์จิตต์
นักวิชาการ สาขาการออกแบบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 - 476452
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76452
E - mail[email protected]

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: