บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

นางพิชญาดา ด่านสกุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 - 476433
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76433
E - mailspichaya@wu.ac.th
นางปรียาภัทร จันทร์บูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 - 476432
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76432
E - mailpreeyapat18@gmail.com
นางปัญจรัตน์ ดวงจันทร์
พนักงานธุระการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 - 476431
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76431
E - mailpanjara25200@gmail.com
นางสาวดาราพร รัตนสุวรรณ
นักวิชาการ สาขาสถาปัตยกรรม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 - 476439
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76439
E - maildaraporn.ra@wu.ac.th
นางสาวนูรุลญันนะห์ พิทักษ์จิตต์
นักวิชาการ สาขาการออกแบบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 - 476452
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76452
E - mailNoorunyannah.pi@wu.ac.th

Share this:

Like this:

Like Loading...