ผลงานนักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ปีการศึกษา 2564 : WALAILAK DESIGN THESIS’ 63

ปีการศึกษา 2563 : WALAILAK DESIGN THESIS’ 62

วิทยานิพนธ์ : นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม

ศิลปนิพนธ์ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบภายใน
ปริญญานิพนธ์ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(ดูผลงานที่ปุ่มสีเขียว Click here)

ปีการศึกษา 2563 : WALAILAK DESIGN THESIS’ 62

Walailak University Design Thesis 62

วิทยานิพนธ์ : นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม

ปริญญานิพนธ์ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(ดูผลงานที่ปุ่มสีเขียว Click here)

ปีการศึกษา 2562 : WALAILAK DESIGN THESIS’ 61

วิทยานิพนธ์ : นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม

ปริญญานิพนธ์ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(ดูผลงานที่ปุ่มสีเขียว Click here)

ปีการศึกษา 2561 : WALAILAK DESIGN THESIS’ 60

วิทยานิพนธ์ : นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม

ปริญญานิพนธ์ : นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(ดูผลงานที่ปุ่มสีเขียว Click here)

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: