รองศาสตราจารย์ ดร.กิจชัย จิตขจรวานิช
คณบดี
ความเชี่ยวชาญArchitectural Design / Building Science / Thermal Comfort / Vernacular Study / Community Participation
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 472514
เบอร์โทรศัพท์ภายใน72514
E – maillaandesign@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรุจ ถิ่นนคร
รองคณบดี
ความเชี่ยวชาญArchitectural Design / Building
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476451
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76451
E – mailvirut_x@hotmail.com
อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์
คณะกรรมการประจำสำนักวิชา
ความเชี่ยวชาญInterior Design / Universal Design
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476440
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76440
E – mailohm.int43@gmail.com
ดร.รวินทร์ ถิ่นนคร
คณะกรรมการประจำสำนักวิชา
ความเชี่ยวชาญArchitecture Design / Housing Development / Urban Planning
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476444
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76444
E – mailrawin_ar13@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ สวัสดี
คณะกรรมการประจำสำนักวิชา
ความเชี่ยวชาญResidential Design Construction / Environmental Research for Architecture and Interior Design
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476436
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76436
E – mailArch_sawasd@hotmail.com
อาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร
คณะกรรมการประจำสำนักวิชา
ความเชี่ยวชาญAppropriate Construction Technology for Architecture / Building Materials Development / Seismic design for Architecture
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476452
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76452
E – mailSupanit.wi@gmail.com
อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา
คณะกรรมการประจำสำนักวิชา
ความเชี่ยวชาญUrban Landscape
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476448
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76448
E – mailsasipim.issr@gmail.com

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: