ยินดีกับนักศึกษาสถาปัตย์ วลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบบ้าน Nature House

ยินดีกับนักศึกษาสถาปัตย์ วลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบบ้าน Nature House
โครงการ Global House Design Contest 2017
1.ผลงาน"บ้านใกล้ชิดธรรมชาติ" โดย นายกูอับดุลเล๊าะ กูเมาะ นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชมเชย
2. ผลงาน"บ้านล้อมธรรมชาติ" โดยนายอานัส หะยีบีดิง นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรอบคัดเลือก
3. ผลงาน"เฮือน-ชาน" โดยนางสาวจุฬาลักษณ์ สุดหล้า นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรอบคัดเลือก
>> อ่านต่อ

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานออกแบบและงานก่อสร้าง ณ กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานออกแบบและงานก่อสร้าง ณ กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 11-14 ตุลาคม 2560; Sindhorn Residence, Dreamland Property,
Architects 49, KBank Siam Pic-Ganesha,Idin Architects

>> อ่านต่อ

คู่มือนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในรายวิชา ARC-412 การฝึกงานทางสถาปัตยกรรม

คู่มือนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพในรายวิชา ARC-412 การฝึกงานทางสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

(1)ขั้นตอนและกำหนดการฝึกงาน (2)แบบฟอร์มในการยื่นความประสงค์ขอฝึกงานในสถานประกอบการ (3)รายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงานในปีการศึกษา 2559 (4)รายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงานในปีการศึกษา 2558 (5)รายชื่อสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงานในปีการศึกษา 2557:

>> อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบ มวล.

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

>> อ่านต่อ

Home Office

channel youtube >>

โครงการออกแบบโฮมออฟฟิศ(Home Office) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการออกแบบสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วัตถุประสงค์เพื่อฝึกการออกแบบบ้านพักอาศัยซึ่งมีลักษณะเป็นอาคารส่วนตัวไปสู่การผสมผสานกับอาคารสำนักงานซึ่งมีลักษณะเป็นงานออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กมีประโยชน์ใช้สอยที่ซับซ้อนมากขึ้นการแบ่งพื้นที่ใช้สอยและทางสัญจรที่แตกต่างกัน โดยอาศัยโจทย์และสถานที่ที่มีอยู่จริงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปูพื้นฐานสำหรับการออกแบบอาคารสาธารณะขนาดใหญ่ต่อไปในชั้นปีสูงขึ้น โดยได้รับเชิญวิทยากร อาจารย์ปิติ เพชรดำ นักออกแบบและอาจารย์พิเศษ ผู้มีความเชียวชาญในเรื่องดังกล่าวเป็นผู้ให้ความรู้ต่อนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย