บรรยากาศการตัดสินประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลัก

บรรยากาศการตัดสินประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในวันอังคาร 10 มกราคม 2560 ณ อาคารวิชาการ 6 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

>> อ่านต่อ

ผลการตัดสินประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผลการตัดสินประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ได้มีการตัดสินการประกวด ในวันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2560

>> อ่านต่อ

ส.สถาปัตย์ฯ เปิดหลักสูตรการออกแบบภายใน และหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2560

นักเรียนผู้สนใจประสงค์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการออกแบบภายใน (หลักสูตร 4 ปี) และหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สามารถเข้าสู่ระบบรับสมัครได้แล้วทั้งในประเภทโควตาทั่วประเทศ และรับตรงทั่วประเทศ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เบอร์โทรศัพท์ 0 7567 2511-12 หรือ ศูนย์บริการการศึกษา เบอร์โทรศัพท์ 0 7567 3101-12

>> อ่านต่อ

ขอแสดงความยินดีกับนายสิทธิพงศ์ วิริยะพานิชย์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท NATURAL STYLE

ขอยินดีกับนายสิทธิพงศ์ วิริยะพานิชย์ นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่5 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
เจ้าของงานออกแบบชื่อผลงาน 70/30 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท NATURAL STYLE
จากโครงการประกวดแบบนักศึกษา INSPIRE IN STYLE DESIGN CONTEST 2016
ซึ่งจัดโดย SCG EXPERIENCE

>> อ่านต่อ

สีสันภาคใต้

channel youtube >>

สีสันภาคใต้