กิจกรรมการเขียนภาพทัศนียภาพลายเส้น ณ ตึกแถวถนนถลาง จ.ภูเก็ต

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมอบรมการเขียนภาพทัศนียภาพลายเส้นให้กับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้สนใจ ณ ตึกแถวถนนถลาง จังหวัดภูเก็ต วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559

>> อ่านต่อ

งานสัปดาห์วิชาการและ Open House ประจำปี 2558

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิชาการและ Open House ประจำปี พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 10-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558

>> อ่านต่อ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2557

>> อ่านต่อ

กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและนิทรรศการผลงานนักศึกษา ณ โถงชั้น 1 ห้างสหไทยพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัด

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมและสาขาสถาปัตยกรรม ณ โถงชั้น 1 ห้างสหไทยพลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 1-3 สิงหาคม 2558 โดยมีตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผลงานนักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม และนิทรรศการผลงานการเรียนการสอนของนักศึกษาในสำนักวิชา

>> อ่านต่อ

ศูนย์การเรียนรู้ของเล่น กรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์สาขาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา2556

channel youtube >>

TOY LEARNING CENTER, BANGKOK. THESIS in Architecture 2014
School of Architecture and design. Walailak University
Project Location: Sukhumvit Road Klougtoey Bangkok.
Project Area : 12,160 sq.m.
By : Yossawee Juela-ong
The Purpose of this project is to showcase toys with interactive exhibits that aim at children,5-14 years old, or adults. The exhibition, shows the toys, how it is important in thai cuture, has 3 parts; historical timeline, material and way to play. The toy "wooden block",which can promote physical development and create children imagination is used to be conceptual design to create architectural from and space for this project.