สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอเเสดงความยินดีกับ…

 

นางสาวนริศา น้อยทับทิม (Narissa Noitabtim) สาขาสถาปัตยกรรม สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ได้รับรางวัลชมเชย ในการประเมิณและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562

 

นายกฤษดา หนูเล็ก ที่ได้รับรางวัล นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2560 เเละ รางวัลศึกษิตแห่งปีฯ ประจำปีการศึกษา 2561

 

“นางสาวปิยาภรณ์ ศรีสน” นักศึกษาชั้นปีที่ ๕ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม ตัวแทน”มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”

ในการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคใต้  ขอบคุณข้อมูล : ส่วนกิจการนักศึกษา https://dsa.wu.ac.th/

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: