ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellow HEA Fellowships

 

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

ขอแสดงความยินดีกับ

 
อาจารย์จาตุรันต์ พิบูลย์
 
 อาจารย์ประจำหลักสูตรการออกแบบภายใน
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ได้รับการรับรองในระดับ 
Fellow (FHEA)
 
ซึ่งการได้รับการรับรองในระดับ Fellow ตามมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปทั้งนี้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้ถูกพัฒนาโดย The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร เป็นกรอบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพและมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: