แสดงความยินดีกับ อ.พรทิพย์ กิ้มนวน ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellow HEA Fellowships

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน
 อาจารย์ประจำหลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรม
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellow HEA Fellowships คนที่ 389 (ผู้สมัครในโครงการพิเศษที่ผ่านการอบรมเฉพาะ Pre-UKPSF และไม่ได้เข้าร่วมการอบรม UKPSF จาก AHE คนที่ 155)
 
ซึ่งการได้รับการรับรองในระดับ Fellow ตามมาตรฐานของ The United Kingdom Professional Standards Framework (UKPSF) ประเทศอังกฤษ เป็นระบบการจัดการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลและเป็นที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปทั้งนี้กรอบมาตรฐานวิชาชีพระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้ถูกพัฒนาโดย The Higher Education Academy (HEA) หรือ Advance HE ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร เป็นกรอบที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ให้เป็นคณาจารย์มืออาชีพและมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
ได้มาตรฐานสากล
อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน
แสดงความยินดีกับ อ.พรทิพย์ กิ้มนวน ที่ได้รับการรับรองในระดับ Fellow HEA Fellowships

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: