ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ Special Lecture [1] ในงาน AD. OPEN HOUSE 2021

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ คำแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📢📢 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ
เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ Special Lecture [1]
ในงาน AD. OPEN HOUSE 2021
📌 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ คำแก้ว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรยายในหัวข้อ “สถาปัยกรรมกับธรรมชาติ​ แนวคิดทางสถาปัตยกรรมที่ไม่จีรังแต่ยังยืน”
🗓 วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564
🗓 เวลา 9.00 – 10.30 น.
📌 ผ่านระบบ Zoom
Join Zoom Meeting
Meeting ID: 994 6858 2028
Passcode: 181217
สถาปัยกรรมกับธรรมชาติ​ แนวคิดทางสถาปัตยกรรมที่ไม่จีรังแต่ยังยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ คำแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรยายในหัวข้อ "สถาปัยกรรมกับธรรมชาติ​ แนวคิดทางสถาปัตยกรรมที่ไม่จีรังแต่ยังยืน"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ คำแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: