เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษสาขาสถาปัตยกรรม

เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ
เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ สาขาสถาปัตยกรรม
โดย คุณ “จูน เซกิโน” แห่ง JUNSEKINO ARCHITECT AND DESIGN
หัวข้อ การออกแบบโรงเรียนอนุบาล
รายวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 4 (ARC62-311)
ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
Jun Sekino
เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษสาขาสถาปัตยกรรม
เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษสาขาสถาปัตยกรรม

ติดตามผลงานเพิ่มเติม ของคุณ JUN SEKINO

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: