บรรยายพิเศษ Special Lecture [2] ในงาน AD. OPEN HOUSE 2021

คุณพงษ์เทพ สกุลคู บริษัทออกัสท์ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

📢📢 สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ
เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ Special Lecture [2]
ในงาน AD. OPEN HOUSE 2021
 
📌 คุณพงษ์เทพ สกุลคู
บริษัทออกัสท์ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
บรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์และผลงานออกแบบ”
🗓 วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2564
🗓 เวลา 10.30 – 12.00 น.
 
📌 ผ่านระบบ Zoom
Join Zoom Meeting
 
Meeting ID: 994 6858 2028
Passcode: 181217
คุณพงษ์เทพ สกุลคู บริษัทออกัสท์ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บรรยายในหัวข้อ “ประสบการณ์และผลงานออกแบบ”
บรรยายพิเศษ Special Lecture [2] ในงาน AD. OPEN HOUSE 2021
คุณพงษ์เทพ สกุลคู บริษัทออกัสท์ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: