อาจารย์ศศิพิมพ์ อิสระวัฒนา
ผู้ประสานงานหลักสูตร ภูมิสถาปัตยกรรม
ความเชี่ยวชาญUrban Landscape
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476448
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76448
E – mailsasipim.issr@gmail.com
อาจารย์พรทิพย์ กิ้มนวน
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญLandscape design
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก075 – 476438
เบอร์โทรศัพท์ภายใน76438
E – mailpornthip.ki@wu.ac.th
อาจารย์พิชญ์ธิดา พิบูลย์
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญSite Planning
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-3000 ต่อ –
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
E – mailpittida.mai@hotmail.com

Share this:

Like this:

Like Loading...
%d bloggers like this: