Home / ผู้สนใจเข้าศึกษา

ผู้สนใจเข้าศึกษา

นักเรียนที่มีความสนใจ เข้าศึกษาต่อที่
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
สามารถติดตามข่าวสาร การรับสมัครนักศึกษา ได้ที่นี่

รายละเอียดสามารถดูรายละเอียดเเละสมัครผ่านระบบได้ที่นี่…

 


สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์เเละการออกแบบ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.