ผลงานนักศึกษา

ผลงานทั้งหมด >>

โครงการออกแบบภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับผลิตภัณฑ์โฮมสปาที่เเสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ภาคใต้

โครงการออกแบบภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาสำหรับผลิตภัณฑ์โฮมสปาที่เเสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ภาคใต้

>> อ่านต่อ

โครงการออกแบบของที่ระลึกจากผ้ามัดย้อมคีรีวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการนครศรีดี๊ดี

โครงการออกแบบของที่ระลึกจากผ้ามัดย้อมคีรีวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการนครศรีดี๊ดี

>> อ่านต่อ

โครงการออกแบบเครื่องประดับด้วยเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมภาคใต้

โครงการออกแบบเครื่องประดับด้วยเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมภาคใต้ เเนวคิด ที่นำเอกลักษณ์ของวัสดุมาเป็นจุดเด่นในการออกแบบ

>> อ่านต่อ