โครงการออกแบบของที่ระลึกจากผ้ามัดย้อมคีรีวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการนครศรีดี๊ดี

โครงการออกแบบของที่ระลึกจากผ้ามัดย้อมคีรีวง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโครงการนครศรีดี๊ดี