โครงการปรับปรุงพื้นที่ CORE ZONE วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช สู่การขึ้นบัญชีมรดกโลก

โครงการปรับปรุงพื้นที่ CORE ZONE วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช สู่การขึ้นบัญชีมรดกโลก