นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานออกแบบและงานก่อสร้าง ณ กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 ศึกษาดูงานออกแบบและงานก่อสร้าง ณ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11-14 ตุลาคม 2560; Sindhorn Residence, Dreamland Property, Architects 49, KBank Siam Pic-Ganesha,Idin Architects