ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบ มวล.

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี ๒๕๕๙ ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐