กิจกรรมทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ 2017

กิจกรรมทัศนศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ประเทศสิงคโปร์ วันที่ 15-19 สิงหาคม 2560