บรรยายพิเศษโดยคุณนิติศักดิ์ ชอบดำรงธรรม PLAN ARCHITECT

คุณนิติศักดิ์ ชอบดำรงธรรม กรรมการบริษัท PLAN ARCHITECT จำกัด ได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 2-5 ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์