อัยย๊ะ ถาปัตย์ 2 ตอนแตกหน่อ

นิทรรศการ "อัยย๊ะ ถาปัตย์ 2" ตอนแตกหน่อ ณ วันที่ 15-17 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช พบกับ --นิทรรศการเปิดบ้านผลงานนักศึกษาสถาปัตย์ วลัยลักษณ์ของสาขาสถาปัตยกรรมและสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมฯ --นิทรรศการ "แตกหน่อ" แนะแนวทางการศึกษาต่อในสาขาการออกแบบภายในและสาขาภูมิสถาปัตยกรรม --นิทรรศการผลงานสถาปนิกและภูมิสถาปนิกที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ --นิทรรศการผลงาน "การออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิถีชุมชนขนาบนากของนักศึกษาสถาปัตยกรรม 3 สถาบันและผลงานบริการวิชาการร่วมกับชุมชนอื่นๆอีกมากมาย --รวมทั้งกิจกรรมเวิร์คชอปมากมาย ทั้งสีน้ำ วาดรูปล้อเลียน วาดรูปเหมือน กิจกรรมประกวดผลงานสร้างสรรค์จากนักเรียนระดับชั้น ม. ปลาย และอื่นๆอีกมากมาย