บรรยายพิเศษโดย คุณรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ Openbox Architects

คุณรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท Openbox Architects ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้กับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 2-5 เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร