กิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาดูงานการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมทัศนศึกษาศึกษาดูงานการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 วันอังคารที่ 2 พ.ค. 60 อาคารมหิดลสิทธาคารและวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วันพุธที่ 3 พ.ค. 60 พิพิธบางลำพู / อุทยานจุฬาฯ 100ปี โดยท่านศาสตราจารย์ เลอสม สถาปิตานนท์ / สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์) วันพฤหัสบดี ที่ 4 พ.ค. 60 บ้าน U38 (บ้านโครงสร้างเหล็ก) ผู้ออกแบบ บ.ออฟฟิศ เอที จำกัด / ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ วันศุกร์ ที่ 5 พ.ค. 60 โครงการป่าในกรุง / งานสถาปนิก’60