ผลงานวิชาการเเละนิทรรศการผลงานนักศึกษา ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช

ผลงานวิชาการเเละนิทรรศการผลงานนักศึกษา สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช วันที่ 9-11 กันยายน 2559