กิจกรรมการเขียนภาพทัศนียภาพลายเส้น ณ ตึกแถวถนนถลาง จ.ภูเก็ต

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมอบรมการเขียนภาพทัศนียภาพลายเส้นให้กับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้สนใจ ณ ตึกแถวถนนถลาง จังหวัดภูเก็ต วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559