กิจกรรม 5ส สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

บอร์ด 5ส

>> อ่านต่อ

ผลงานวิชาการเเละนิทรรศการผลงานนักศึกษา ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช

ผลงานวิชาการเเละนิทรรศการผลงานนักศึกษา
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกเเบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช
วันที่ 9-11 กันยายน 2559

>> อ่านต่อ

กิจกรรมการเขียนภาพทัศนียภาพลายเส้น ณ ตึกแถวถนนถลาง จ.ภูเก็ต

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จัดกิจกรรมอบรมการเขียนภาพทัศนียภาพลายเส้นให้กับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายผู้สนใจ ณ ตึกแถวถนนถลาง จังหวัดภูเก็ต วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559

>> อ่านต่อ